Witamina D a koronawirus – co mają ze sobą wspólnego?

Związek pomiędzy poziomem witaminy D a podatnością na infekcje

Najnowsze badanie wykazało związek między niskim poziomem witaminy D we krwi, a wysoką liczbą zdiagnozowanych przypadków COVID-19 oraz wysokimi wskaźnikami śmiertelności z tego powodu w 20 krajach europejskich. Badanie było prowadzone przez dr Lee Smitha oraz urologa Petre Cristiana Ilie i zostało opublikowane w czasopiśmie Aging Clinical and Experimental Research.

Badania obserwacyjne prowadzone w przeszłości sugerowały, że istnieje związek między niskim poziomem witaminy D, a większą podatnością na ostre infekcje dróg oddechowych.  Koronawirus powoduje nadmiar w wytwarzaniu przez organizm cytokin prozapalnych, natomiast witamina D modulując odpowiedź białych krwinek zapobiega uwalnianiu tychże cytokin w zbyt dużej ilości.

Cel badania

Celem najnowszego badania było potwierdzenie hipotezy mówiącej, że istnieje silne powiązanie między uśrednionymi poziomami witaminy D u ludzi w różnych krajach z przypadkami COVID-19 i śmiertelnością spowodowaną tą chorobą.

Aby dowieść słuszności tej hipotezy i uniknąć ewentualnych sprzeczności wynikających chociażby z np. szerokością geograficzną, skupiono się tylko na krajach europejskich. Naukowcy przeanalizowali dane statystyczne pod kątem średniego poziomu witaminy D we krwi w każdym z 20 krajów europejskich. Drugim badanym czynnikiem była liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 na 1 milion mieszkańców oraz liczba śmiertelnych przypadków spowodowanych tą chorobą także w odniesieniu do 1 miliona danej populacji (dane z 8 kwietnia). Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą kalkulatora współczynnika korelacji Pearsona.

Wnioski

Zaobserwowano, że stężenie witaminy D jest bardzo niskie w starzejących się populacjach, a szczególnie we Włoszech, Hiszpanii i Szwajcarii. Jest to również najbardziej wrażliwa grupa populacji w odniesieniu do COVID-19.

We Włoszech i w Hiszpanii notuje się wysoki wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19, natomiast nowa analiza pokazała, że oba te kraje łączy coś jeszcze. Zarówno mieszkańcy Włoch jak i Hiszpanii mają niższy średni poziom witaminy D, niż w większości krajów Europy Północnej. Częściowo wynika to z tego, że ludzie w południowej części Europy, a szczególnie osoby starsze, unikają silnego słońca.

Z kolei najwyższe średnie poziomy witaminy D notuje się w północnej Europie, co jest wynikiem m.in. spożywania oleju z wątroby dorsza, stosowania suplementów witaminy D, a także stosowanie prawdopodobnie mniejszej ochrony przed słońcem. Narody skandynawskie również należą do krajów o najniższej liczbie przypadków COVID-19 i najniższego wskaźnika śmiertelności z powodu tej choroby w Europie.

Osoby starsze to grupa z dużymi niedoborami tej witaminy i także grupa najbardziej dotknięta przez COVID-19.

Petre Cristian Ilie, jeden z głównych autorów badania stwierdził, że ich analiza ma pewne ograniczenia z powodu wielu zmiennych występujących w różnych krajach. Rządy państw podejmują różne środki zapobiegawcze oraz inna jest liczba przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa. Ponadto należy pamiętać, że korelacja niekoniecznie oznacza związek przyczynowy.

Literatura:

[1] Petre Cristian Ilie, Simina Stefanescu, Lee Smith., The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality., Aging Clinical and Experimental Research, 2020Dodaj komentarz